Статистически данни

Нека ви запознаем със статистическите данни на мрежата, както и водещите сайтове/реализираните импресии. 

Вярваме, че данните са достатъчно красноречиви, за да добиете добра представа за партньорската мрежа и нейния бърз и стабилен растеж.

Искам да се присъединя към мрежата Статистически данни

Импресии в мрежата за последните 4 месеца

Справка за броя и типа на позициите в мрежата за последните 30 дни

Тип и размериИмпресии В брой сайта
Рекламна връзка 24,926 160
336 x 280 – Голям правоъгълник 328 18
728 x 90 – Табло 273 33
300 x 250 – Среден правоъгълник 23,827 32
320 x 50 – мобилен банер 193 8
468 x 60 – Банер 26,823 50
234 x 60 – Половин банер 681 13
120 x 600 – Небостъргач 29 7
120 x 240 – Вертикален банер 358 8
250 х 250 – Квадрат 1,297 14
200 x 200 – Малък квадрат 9,407 14
240 x 180 – Банер 253 3

Топ 30 партньорски сайта на база реализирани импресии за последните 30 дни

Искам да се присъединя към мрежата Имам въпрос
> Сподели
^
Рекламирай в INSERT.BG